logo amtunnel 2012

Algemene voorwaarden

Amtunnel Algemene-VoorwaardenPrijzen

De op de website en/of in foldermateriaal genoemde prijzen gelden per kamer per nacht inclusief ontbijt. Motorhotel Am Tunnel behoudt zich het recht voor deze prijzen te allen tijde aan te passen. 

Waar weekdagen worden genoemd, betreft dat maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Weekenddagen zijn vrijdag, zaterdag en zondag. In voorkomende gevallen van lange weekenden waar donderdag, vrijdag en/of maandag als feestdag gelden, worden deze door ons eveneens als weekenddagen aangemerkt. 

Reservering en betaling

De reservering wordt door ons per e-mail bevestigd. Tegelijkertijd vragen wij 50% van het totaalbedrag bij vooruitbetaling en binnen 14 dagen per bank te voldoen. Pas na ontvangst daarvan is de reservering definitief. Zulks wordt door ons per e-mail bevestigd. Het restant van het totaalbedrag dient uiterlijk vier weken voor datum aankomst door ons te zijn ontvangen. Bij gebreke daarvan komt de reservering te vervallen.

Bij reserveringen binnen zes weken voor datum aankomst dient het totaalbedrag in zijn geheel vooruit betaald te worden. Na ontvangst daarvan is de reservering definitief; zulks wordt door ons per e-mail bevestigd.

Op alle reserveringen c.q. verblijven zijn deze algemene voorwaarden, evenals onze huisregels van toepassing.

Onze kamers worden in hun geheel verhuurd, niet per bed. Bijvoorbeeld: voor vijf personen op een zespersoonskamer geldt de volledige kamerprijs. In de weekenden worden geen tweepersoonskamers voor alleengebruik verhuurd. Het is in de weekenden in principe niet mogelijk om voor één nacht te boeken. In voorkomend geval wordt daarvoor een toeslag berekend. 

Annulering

Annulering dient aan ons per e-mail doorgegeven dan wel bevestigd te worden. De kamers kunnen enkel in hun geheel, niet per persoon/per bed worden geannuleerd.

 • Bij annulering tot vier weken voor datum aankomst wordt 100% van het van toepassing zijnde bedrag gerestitueerd
 • Bij annulering tussen drie en vier weken voor datum aankomst wordt 75% van het van toepassing zijnde bedrag gerestitueerd
 • Bij annulering tussen twee en drie weken voor datum aankomst wordt 50% van het van toepassing zijnde bedrag gerestitueerd
 • Bij annulering tussen één en twee weken voor datum aankomst wordt 25% van het van toepassing zijnde bedrag gerestitueerd
 • Bij annulering tot één week voor datum aankomst vindt geen restitutie plaats

In een reservering opgenomen en reeds betaalde avondmaaltijden kunnen tot één week voor datum aankomst volledig gerestitueerd worden. In de laatste week vindt dienaangaande geen restitutie meer plaats. 

Motorhotel Am Tunnel adviseert je een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten, zodat je in geval van annulering de kosten dienaangaande niet zelf hoeft te dragen.

Aansprakelijkheid

Door reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op de aangegane overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/of derden aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Jouw verblijf bij Motorhotel Am Tunnel geschiedt op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiaalschade en/of gevolgschade van welke aard dan ook, toegebracht aan of ontstaan door gasten en/of derden.

Het parkeren en stallen van motoren, auto's, aanhangers etc. op het terrein van Motorhotel Am Tunnel geschiedt geheel op eigen risico.

Het toebrengen van schade aan eigendommen van Motorhotel Am Tunnel dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Bij verlies van de kamersleutel dan wel het al dan niet abusievelijk meenemen daarvan bij vertrek, komen de kosten ten gevolge daarvan volledig voor rekening van de perso(o)n(en) die de desbetreffende kamer heeft/hebben gebruikt, dan wel van de hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Motorhotel Am Tunnel is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van calamiteiten en/of andere redenen van overmacht.

Overig

Roken is in het hotel niet toegestaan

 • Het is niet toegestaan verdovende middelen mee te brengen
 • Het is niet toegestaan eigen drank en/of etenswaar te nuttigen op ons terrein
 • Huisdieren zijn niet toegestaan
 • Onze huisregels als hieronder dienen in acht te worden genomen.

Huisregels

Om jouw verblijf en dat van anderen zo prettig mogelijk te laten verlopen en om misverstanden te voorkomen, vragen we je rekening te houden met het navolgende.

 • In het gehele hotel geldt rookverbod.
 • Enkele buitendeuren zijn voorzien van rolluiken; deze kunnen in verband met de brandveiligheid niet worden gebruikt.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • De kamers dienen op de dag van vertrek om 10.30 uur vrij te zijn van persoonlijke spullen.
 • De kamersleutel dient bij het afrekenen te worden ingeleverd.
 • Het is op het terrein van Motorhotel Am Tunnel verboden verdovende middelen te gebruiken c.q. mee te brengen.
 • Het toebrengen van schade aan de kamer en/of de zich daarin bevindende inventaris en/of decoratie, dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.
 • Het ontbijt staat op zaterdag en zondag geserveerd tussen 08.00 en 10.00 uur, op weekdagen tussen 08.00 en 09.30 uur – tenzij anders afgesproken.